• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Zapisz się do Spółki Wodnej!

Na terenie Gminy Celestynów działa czynnie 7 Spółek Wodnych: Celestynów Południe, Celestynów Północ, Dąbrówka, Ostrów, Podbiel, Pogorzel i Stara Wieś.
Spółki Wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które zrzeszają mieszkańców i inne podmioty prawne.
Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, służących do:
1) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych;
2) ochrony przed powodzią;
3) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
5) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków.

więcej informacji >>

W związku z powyższym zachęcamy do podjęcia działań mających na celu zawiązanie spółek.
Jednocześnie udostępniamy deklarację przystąpienia do Spółek Wodnych.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do spółki

Spis spółek wodnych działających na terenie gminy:

SPÓŁKA WODNA CELESTYNÓW-POŁUDNIE

celestynowpoludnie@gmail.com

Zarząd:
Przewodniczący – Jerzy Kulesza
Wiceprzewodniczący – Arkadiusz Szelągowski
Sekretarz – Ewa Wajszczuk


SPÓŁKA WODNA CELESTYNÓW-PÓŁNOC

k.wieczorkowski@wp.pl

Zarząd:
Przewodniczący – Krzysztof Wieczorkowski
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Zawada
Sekretarz – Edward Kręgielewski


SPÓŁKA WODNA DĄBRÓWKA

jerzy.tomaszewski@onet.eu

Zarząd:
Przewodniczący - Jerzy Tomaszewski,
Wiceprzewodniczący - Marek Fokt
Sekretarz – Tadeusz Kleszczyński

Rachunek bankowy nr 03 1020 1127 0000 1102 0225 5248


Spółka Wodna Ostrów

e-mail: spostrow@wp.pl


Zarząd:
Przewodniczący – Edward Baran
Wiceprzewodniczący  - Katarzyna Jałocha
Sekretarz – Zbigniew Pizoń

Spółka Wodna Ostrów zarejestrowana jest w katastrze wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Statut
Decyzja Starosty
Uchwała w sprawie składki
NIP
REGON


SPÓŁKA WODNA PODBIEL

spolkawodnapodbiel2012@o2.pl

Zarząd:
Przewodniczący – Jerzy Ćwiek
Wiceprzewodniczący – Tadeusz Rosłonek
Sekretarz – Paweł Szol

Spółka Wodna Podbiel zarejestrowana jest w katastrze wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod poz. 530

Statut


SPÓŁKA WODNA POGORZEL

spolkawodnapogorzel@wp.pl

Zarząd:
Przewodniczący – Tadeusz Floriańczyk
Wiceprzewodniczący – Jarosław Rogala
Sekretarz – Zofia Wicik

Spółka Wodna Pogorzel zarejestrowana jest w katastrze wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod poz. 529

Statut
NIP
REGON
Wpis do katastru wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


SPÓŁKA WODNA STARA WIEŚ

spolkawodna.starawies@op.pl

Zarząd:
Przewodniczący – Marcin Solecki
Wiceprzewodniczący – Wiktor Mordecki
Sekretarz – Lidia Ślasa

Statut
Decyzja starosty
Uchwała w sprawie składek
REGON
Numer katastru
NIP


SPÓŁKA WODNA DYZIN-JATNE

formpol@wp.pl

Zarząd:
Przewodniczący – Wiesław Kozłowski,
Wiceprzewodniczący – Paweł Popis
Skarbnik - Bogdan Pulwert

Spółka Wodna Dyzin-Jatne zarejestrowana jest w katastrze wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod poz. 505.

Statut
Uchwała w sprawie składek
NIP
REGON
Wpis do katastru wodnego Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


SPÓŁKA WODNA GLINA

spolkawodna.glina@gmail.com

Zarząd:
Przewodniczący – Przemysław Kępka
Wiceprzewodniczący – Dariusz Bogucki

Spółka Wodna Glina zarejestrowana jest w katastrze wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod numerem 504

REGON
Wpis do katastru wodnego
Decyzja starosty
NIP


SPÓŁKA WODNA OSTROWIK

spolkawodna@ostrowik.pl

Zarząd:
Przewodniczący – Artur Chorzewski
Wiceprzewodnicząca – Ewelina Sobota
Sekretarz – Agata Chorzewska

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla spółek wodnych

Spółki wodne w świetle prawa - jak utworzyć, prowadzić bieżącą działalnosć oraz rozwiązać spółkę

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw