• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Sołtys Sołectwa Podbiel

Marian Celiński

tel. sł. 510 077 358

Jest to najniżej położona wieś Gminy Celestynów ciągnąca się wzdłuż wiekowego traktu z Kołbieli do Osiecka. Istniała już w XVIII stuleciu. Nazwa wywodzi się od słowa biel oznaczającego wygląd bagna na wiosnę. W pobliżu wsi położony jest obszar Bagna Całowanie będący najcenniejszą przyrodniczo częścią Gminy Celestynów. Na tym terenie dokonano odkrycia archeologicznego dokumentującego najstarsze na Mazowszu ślady osadnictwa (pochodzące z końca epoki lodowcowej). W dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu nastąpił rozwój osadnictwa na terenie wsi Podbiel. Tak jak większość wsi, Podbiel należy do Gminy Celestynów od roku 1952.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw