• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

loga programu

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

„Ja w Internecie”!

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Gmina Celestynów pozyskała grant w wysokości 67 200 zł na przeprowadzenie szkoleń dla 120 osób.

Uczestnik może wziąć udział tylko w 1 module tematycznym. Do wyboru uczestnicy mają szkolenia o następującej tematyce:


1. ,,Rodzic w Internecie” – 3 szkolenia
Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

2. ,,Moje finanse i transakcje w sieci” – 2 szkolenia
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

3. ,,Działam w sieciach społecznościowych”- 3 szkolenia
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.


4. „Kultura w sieci” – 2 szkolenia

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Projekt zaklada realizację 10 szkoleń w 12-osobowych grupach.
Szkolenia realizowane będą w Urzędze Gminy Celestynów.
Szkolenia zorganizowane będą w trybie – 2 dni x 6 godzin szkoleniowych (2 soboty, lub sobota-niedziela, godzina szkoleniowa to 60 minut) lub 3 dni x 4 godziny szkoleniowe.
Uczestnicy będą mieli zagwarantowane przerwy kawowe.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 120 osób


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i dostarczyć do Urzędu Gminy Celestynów – pokój 33, II piętro.

Regulamin naboru uczestników na szkolenia


Formularz i oświadczenia dostępne są:
- elektronicznie:

Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta


- w formie papierowej - w Kancelarii Urzędu Gminy Celestynów (parter) oraz pokój nr 33 II piętro Urzędu.

Więcej informacji o szkoleniu udzieli:
Agnieszka Łątka
Urząd Gminy w Celestynowie
Ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
Tel. 22 789-70-60 wew. 114 lub 508-333-631 - pokój 33 (II piętro),
email: a.latka@celestynow.pl

Zachęcamy do udziału w projekcie.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw