• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

GOKiS - budynek

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie
ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów

p.o. dyrektora – Joanna Mokrzycka

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00,
tel. 22 789 71 02, e-mail: biuro@gokcelestynow.pl

www.gokcelestynow.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS) jest samorządową instytucją kultury Gminy Celestynów. Prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. W strukturę GOKiS wchodzi Biblioteka Publiczna w Celestynowie oraz Filia w Regucie.


GOKiS administruje następującymi obiektami:

  • Gminną Salą Gimnastyczną w Celestynowie
  • boiskiem sportowym „Orlik” w Celestynowie oraz
  • świetlicami wiejskimi w Gminie Celestynów: Dyzin, Glina, Jatne, Pogorzel oraz Ponurzyca.

info zajęcia

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw