• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

UWAGA !!!

Wójt Gminy Celestynów informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. teren Gminy Celestynów został objęty obszarem zagrożonym występowaniem wścieklizny zwierząt.

Komunikat z 09.04.2021 r.

Akcja sterylizacji i kastracji wraz ze wszczepieniem czipa

Gmina Celestynów wznawia akcję zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania z 50% pokryciem kosztów przez Gminę.


Koszty poszczególnych zabiegów (100% brutto):
1) sterylizacja suki małej, średniej do 30 kg – 340,00 zł brutto (koszt mieszkańca 170,00 zł + koszt Gminy 170,00 zł);
2) sterylizacja suki dużej powyżej 30 kg – 340,00 zł brutto (koszt mieszkańca 170,00 zł + koszt Gminy 170,00 zł);
3) sterylizacja kotki – 140,00 zł brutto (koszt mieszkańca 70,00 zł + koszt Gminy 70,00 zł);
4) kastracja psa do 20 kg – 60,00 zł brutto (koszt mieszkańca 30,00 zł + koszt Gminy 30,00 zł);
5) kastracja psa powyżej 20 kg – 60,00 zł brutto (koszt mieszkańca 30,00 zł + koszt Gminy 30,00 zł);
6) kastracja kota – 10,00 zł brutto (koszt mieszkańca 5,00 zł + koszt Gminy 5,00 zł);
7) uśpienie ślepego miotu wraz z utylizacją – 10,00 zł brutto (koszt mieszkańca 5,00 zł + koszt Gminy 5,00 zł);
8) wszczepienie czip z numerem krajowym „616…” oraz zarejestrowanie go w dostępnych bazach danych w celu weryfikacji właściciela – 40,00 zł brutto (koszt mieszkańca 20,00 zł + koszt Gminy 20,00 zł).

Przykład: koszt sterylizacja i czipa suczki ważącej 10 kg (340 : 2) + (40 : 2) = 170 + 20 = 190,00 zł łączny koszt, który pokrywa właściciel zwierzęcia bezpośrednio po zabiegu w Lecznicy Weterynaryjnej.

Uwaga warunkiem dofinansowania zabiegu jest obowiązkowe zaczipowanie, w przypadku gdy zwierzę ma już czip wpisujemy jego numer na wniosku.


Wykonawcą akcji w 2021 roku na podstawie zawartej umowy jest Pani Ewa Bieniek prowadzącą działalność gospodarczą (weterynaryjną) pod nazwą Usługi Weterynaryjne Ewa Bieniek.


Zabiegi odbywać się będą w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Prostej 3, 05-430 Celestynów w dniach: poniedziałek od 9:00 do 16:00; wtorek od 8:00 do 12:00, środa-piątek od 11:00 do 12:00; sobota od 9:00 do 16:00.


Zapis na zabieg możliwy jest telefonicznie po otrzymaniu skierowania z Urzędu Gminy w Celestynowie - po złożeniu wniosku.

Pierwszych 100 wnioskodawców otrzyma do skierowania przydatny gadżet dla ochrony zdrowia zwierząt.

 Dokumenty do pobrania:

Wniosek o skierowanie na zabieg

Zdarzenia interwencyjne w nagłych przypadkach zwierząt poszkodowanych po godzinach pracy Urzędu zgłaszać można pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej pod wskazanymi numerami: 508 333 750 lub 508 333 621.

Afrykański pomór świń

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Inspekcja Weterynaryjna informuje, że w przypadku znalezienia padniętego dzika (również zabitego w wypadku komunikacyjnym) należy NIEZWŁOCZNIE powiadomić o tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

Afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi w Unii Europejskiej. Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Afrykański pomór świń to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras i dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF niewrażliwe. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
ul. Andriollego 80
Tel.: 22 779 25 26
Tel. kom.: 0-694-465-881, 0-694-465-882, 0-694-465-883.

FAQulotka informacyjnadokument, który należy wypełnić, gdy znalazło się padnięte zwierzęGłówny Inspektorat Weterynarii

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw