• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
image0.jpeg

Podpisanie umów na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Dodano: 2021-05-13

W dniu 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie zostały podpisane pierwsze w tym roku umowy dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest na wymianę starego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym (tj. węglem, drewnem, miałem, koksem) na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’.


Gmina Celestynów udziela Wnioskodawcy dotacji celowej w wysokości 60 % poniesionych wydatków (zakupu kotła) lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw