• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Gmina Celestynów jest gminą wiejską zajmującą powierzchnię 89 km kw. 52,2% jej terenu to lasy, w których przeważają bory.


Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminę Celestynów zamieszkiwało 11.596 osób.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy wyglądała następująco:


Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw