• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

REGUCKI KLUB SPORTOWY „BÓR” Regut


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Regucki Klub Sportowy


ADRES SIEDZIBY: Regucki Klub Sportowy ,,Bór"; Pl. Św. Floriana 1 Regut, 05-430 Celestynów, obiekt sportowy znajduje się w Regucie przy ul. Turystycznej


KONTAKT e-mail: rksregut@wp.pl


STRONA INTERNETOWA KLUBU: https://www.facebook.com/rksbor/


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Albert Niemiec - Prezes Klubu


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć treningowych poszczególnych grupach, prowadzenie zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, upowszechnianie sportu i rekreacji, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym

DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Regucki Klub Sportowy „BÓR” od 2001r. bierze udział w zawodach sportowych na szczeblu PZPN. W 2006 r. awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W latach 2005/2006 współorganizator międzynarodowego turnieju piłkarskiego dla dzieci „ MAŁE EURO” Organizator imprez sportowych, rekreacyjnych takich jak dzień sportu, dzień dziecka, Organizator obozów, zgrupowań sportowych Organizator aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Celestynów Uczestnik wielu imprez i zawodów sportowych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

CKS Celestynów


PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Celestynowski Klub Sportowy Celestynów


ADRES SIEDZIBY: ul. Regucka 3; 05-430 Celestynów


KONTAKT e-mail: CKSCelestynow@gmail.com


STRONA INTERNETOWA KLUBU: https://www.facebook.com/CKSCelestynow/


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Bartłomiej Traczyk - Prezes Klubu


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: szkolenie sportowe, prowadzenie zajęć treningowych poszczególnych grupach, prowadzenie zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, upowszechnianie sportu i rekreacji


DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Stowarzyszenie Celestynowski Klub Sportowy ,,Sokół" w obecnej formie istnieje od 2013 r. i jest kontynuacją działalności klubu CKS Wrzos Celestynów. Drużyny reprezentujące klub biorą udział w zawodach sportowych na szczeblu MZPN oraz rożnego rodzaju turniejach i imprezach sportowych.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw