• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5
05-430 Celestynów
tel./fax: 22 789 70 52

Dyrektor: Lucyna Komorowska


e-mail: gospodarka.kom@celestynow.pl
www.gk.itsmedia.pl


Zakład powołany został do realizacji zadań o charakterze gospodarczym z zakresu użyteczności publicznej tj.:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obejmujące: ujęcie, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług,
  • zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych, obejmujące: odbiór i przesył ścieków komunalnych za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego do oczyszczalni ścieków w Otwocku,
  • gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Celestynów.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw