• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

logo WFOŚiGW

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 21.000,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów.


Środki własne gminy to 21.000,00 zł. Za łączną kwotę 42 000,00 zł w 2019 r. roku zostanie odebranych aż 162,00 ton wyrobów azbestowych z około 100 nieruchomości.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw