• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

W 2020 roku z budżetu Gminy Celestynów przeznaczono 173 tys. zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w ramach konkursu otrzymały dwie organizacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz trzy w ramach działalności kulturalnej.

Umowy podpisane zostały z: Reguckim Klubem Sportowym „Bór” Regut; Stowarzyszeniem Celestynowski Klub Sportowy „Celestynów”, Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Celestynowie; Stowarzyszeniem Kultury Mazowsza. Co każda z nich oferuje? O przedstawionych przez nie projektach można przeczytać poniżej.

„Bór Regut z pasją do sportu”
Regucki Klub Sportowy „Bór” Regut, wysokość dofinansowania 105.535,00 zł (całkowity koszt realizacji zadania 148.000,00 zł)
Zadanie obejmuje organizację szkolenia sportowego i zajęć sportowych głównie w ramach piłki nożnej, ale również i piłki halowej - Futsal, piłki siatkowej. W zadaniu ma wziąć udział około 176 osób w ramach 9 grup szkoleniowych. W ramach zadania przewidziano również organizację imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad uczestniczenia w zajęciach udziela:
Albert Niemiec, prezes klubu, tel. 603 272 401


„Wspieranie rozwoju piłki nożnej wśród dzieci i dorosłych w Gminie Celestynów”.

Stowarzyszenie Celestynowski Klub Sportowy „Celestynów”, wysokość dofinansowania 24 465,00 zł (całkowity koszt realizacji zadania 29.539,96 zł)
Zadanie obejmuje organizację szkolenia sportowego i zajęć sportowych głównie w ramach piłki nożnej dla 30-35 osób dorosłych oraz cyklicznych zajęć sportowo rekreacyjnych dla 50 dzieci zarówno chłopców jak i dziewczynek.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad uczestniczenia w zajęciach udziela:
Bartłomiej Traczyk, prezes klubu tel. 604 343 312


„Organizacja imprez plenerowych XIV Piknik forteczny na Dąbrowieckiej Górze 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 oraz opracowanie i wydanie popularno-naukowej publikacji pod roboczym tytułem Przedmoście Warszawa w Bitwie warszawskiej 1920-część południowa”.

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, wysokość dofinansowania 20.000,00 zł (całkowity koszt realizacji zadania 39.400,00 zł).
Zadanie obejmuje organizację w sierpniu, w otoczeniu schronów na Dąbrowieckiej Górze, pikniku militarnego, podczas którego zostaną zobrazowane polskie fortyfikacje z 1920 roku. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z przebiegiem wydarzeń i walk podczas wojny bolszewickiej 1919-1921. Pokazane zostaną formacje polskie i inne walczące po stronie polskiej (ukraińskie, Kozaków Dońskich) oraz bolszewickie, sprzęt oraz wyposażenie, a także materialne pozostałości po bitwach polskiego żołnierza z prywatnych kolekcji.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela:
Hubert Trzepałka, przewodniczący koła terenowego „Przedmoście Warszawa”, tel. 536 514 209


„Zostawimy ten świat lepszym!”
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Celestynowie, wysokość dofinansowania 8.090,00 zł (całkowity koszt realizacji zadania 10.850,00 zł).
Zadanie obejmuje przeprowadzenie cyklu rajdów harcerskich, zbiórek, imprez patriotycznych oraz przedsięwzięć o tematyce patriotycznej, historycznej oraz ekologicznej. Zaplanowane wydarzenia to m.in. maraton filmowy, sadzenie lasu, służby porządkowe i pamięci. Realizowane będą one w oparciu o historię gminy celestynów, historię Hufca ZHP Celestynów w roku 45. rocznicy istnienia hufca oraz przylegającego regionu Równiny Garwolińskiej. Bezpośrednimi odbiorcami zadania są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.

Szczegółowe informacje na temat spotkań można uzyskać poprzez e-maila: celestynow@zhp.pl


„Jutro sianokosy”: książka o historii i życiu na wsi mazowieckiej (Gmina Celestynów)
Stowarzyszenie Kultury Mazowsza, wysokość dofinansowania 10.000,00 zł (całkowity koszt realizacji zadania 12.808,00 zł).
Zadanie obejmuje wydanie wspomnień jednego z najstarszych mieszkańców Reguta w formie reportażu ukazującego realia życia na podcelestynoskich wsiach - codzienne zmagania, kulturę ludową i przemiany zachodzące na przestrzeni siedemdziesięciu lat.

Szczegółowych informacji  udziela:
Andrzej Kamiński, prezes

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw