• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych

Na podstawie art. 42b. ust. 1e ustawy prawo łowieckie (Dz. U. z 2018r. poz. 1507) Urząd Gminy w Celestynowie informuje o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla poszczególnych kół łowieckich działających na terenie Gminy Celestynów:

  1. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 194 „Bażant” – Ostrów 18, 05-430 Celestynów;
  2. Koło Łowieckie Nr 244 „Świerk” – Janów 69, 05-480 Karczew;
  3. Koło Łowieckie Nr 103 „Drop” – prowadzi elektroniczną książkę ewidencji, której udostępnienie podmiotom zewnętrznym jest w trakcie opracowania przez dział IT Zarządu Głównego PZŁ, obecnie w razie konieczności dane udostępnia łowczy koło.

Koło Łowieckie Drop prowadzi elektroniczną wersję książki pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym (EKEP).
Aby uzyskać dostęp do Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań należy:

Zarejestrować się na: https://systemkl.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzlExchange.
Po aktywacji konta, złożyć wniosek o dostęp do danych dla danego obwodu łowieckiego. Koło Łowiecki Drop, w systemie występuje pod nazwą „Drop Warszawa”.
Po zaakceptowaniu wniosku dostęp zostaje ustanowiony.
Aby przeglądać dane obwodu, należy zalogować się ponownie.

Plany łowieckie 2020/2021

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 194 "Bażant"
Koło Łowieckie Nr 244 „Świerk” ;
Koło Łowieckie Nr 103 „Drop”

Dodatkowe polowanie zbiorowe dla obwodu nr 454 odbędzie się w dniu 27/01/2019r. Planowany teren do polowania to teren leśny w okolicach: Pogorzel, Podbiel, Ponurzyca. Rozpoczęcie godzina 8:30, zakończenie godzina 15:00.

Oczyszczalnie ścieków ◊ Odpady komunalne ◊ Utylizacja azbestu ◊ Ochrona zwierząt

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw