• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Sołtys Sołectwa Regut

Stanisław Pawlak

tel. sł. 510 077 364

Miejscowość założona w XVI wieku jest obok Zabieżek najstarszą wsią gminy. Jak wskazuje nazwa wywodząca się z łacińskiego słowa regalis wieś należała do dóbr królewskich. W XIX wieku wieś zamieszkiwało 186 mieszkańców (dane z 1827 r.).

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw