• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Ochotnicza Straż Pożarna jest umundurowaną jednostką ochrony przeciwpożarowej, wyposażoną w sprzęt specjalistyczny, przeznaczoną w szczególności do walki z klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
Celem OSP jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.


Bezpośredni udział w akcjach ratowniczych mogą brać członkowie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenia pożarnicze.


Jednostki OSP są stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz statucie.

Na terenie Gminy Celestynów funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych:

OSP Celestynów – prezes Dariusz Boceński
ul. Osiecka 1, 05-430 Celestynów


OSP Dąbrówka – prezes Tomasz Popiel
Dąbrówka ul. Strażacka 5, 05-430 Celestynów


OSP Dyzin – prezes Jarosław Bania
Dyzin 23E, 05-430 Celestynów


OSP Podbiel – prezes Ireneusz Cichecki
Podbiel 22, 05-430 Celestynów


OSP Regut – prezes Tomasz Całka
Regut. Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów


OSP Zabieżki – prezes Sławomir Studziński
Zabieżki ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3, 05-430 Celestynów

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw