• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Celestynów ◊ Dąbrówka ◊ Dyzin ◊ Jatne ◊ Glina ◊ Lasek ◊ Ostrowik ◊ Ostrów ◊ Podbiel ◊ Pogorzel ◊ Ponurzyca ◊ Regut ◊ Stara Wieś ◊ Tabor ◊ ZabieżkiSołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy. W skład Gminy Celestynów wchodzi 15 sołectw.


Informacje dotyczące sołtysów zostaną udostępnione po ostatnim wiejskim zebraniu wyborczym tj. 9 marca

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw