• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI PODBIEL

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel


ADRES SIEDZIBY: Podbiel 87; 05-430 Celestynów


KONTAKT TELEFONICZNY: 022 789 70 02 – Siedziba


IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Dorota Celińska-Szol – Prezes


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolnictwo, krajoznawstwo, ochrona dóbr kultury i tradycji, sport, wolontariat, ochrona środowiska naturalnego


DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Doświadczenie w prowadzeniu Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego oraz w organizowaniu imprez kulturalnych.

ZHP CELESTYNÓW

PEŁNA NAZWA ORGANIZACJI: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Celestynów im. Bohaterów Akcji pod Celestynowem.

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI: Paulina Szymańska – Komendant Hufca


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: ZHP prowadzi działalność wychowawczą i oświatową wśród dzieci i młodzieży, posługując się formami harcerskimi pracy. Upowszechnianie idei wolontariatu, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, organizuj przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności, realizuje programy profilaktyczne, organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.


DOŚWIADCZENIA I OSIĄGNIĘCIA: Hufiec Celestynów szczególnie zajmuje się tradycją i historią na terenie Celestynowa. Opiekuje się miejscami Pamięci Narodowej, organizuje uroczystości historyczne, organizuje akcje letnie i zimowe, prowadzi akcje dla dzieci z rodzin patologicznych. Prowadzi pracę śródroczną w drużynach.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw