• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Celestynowska Ścieżka Polskiego Państwa Podziemnego

To dziesięcioprzystankowa ścieżka o długości 3,3 km biegnąca przez Celestynów wykonana przez Fundację "Nauka - Sport - Rekreacja". Każde ze stanowisk przedstawia historię Celestynowa związaną z prowadzonymi na jej terenie konspiracyjnymi walkami o niepodległości. Ścieżka rozpoczyna się przy ul. Św. Kazimierza w Celestynowie (na terenie Szkoły Podstawowej w Celestynowie).

  

Szlak Fortyfikacji Pozycji Przedmoście Warszawa na terenie Powiatu Otwockiego

Pogorzel, Okoły leżące na terenie gminy oraz zlokalizowana przy jej granicy Dąbrowiecka Góra ze schronem bojowym to punkty należące do szlaku prowadzącego od Wisły w Glinkach do Zagórza w Gminie Wiązowna na granicy powiatu i Warszawy, docelowo zaś do Wesołej. Prowadzą po nim duże dwujęzyczne tablice z barwnymi przekrojami pozwalające zrozumieć istotę działania i wyposażenie obiektów, dzieł inżynierii wojskowej oraz miejsc zapomnianych bitew i potyczek.

  

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw