• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

- II piętro-

Kierownik - Monika Radzikowska, wew. 137, pok. 38, m.radzikowska@celestynow.pl
Z-ca Kierownika - Mariola Obłoza, wew. 137, pok. 38, m.obloza@celestynow.pl
Podinspektor ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej - Michał Michalak, wew. 137, pok. 38, m.michalak@celestynow.pl
Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Ilona Bąk, wew. 211, pok. 39, i.bak@celestynow.pl
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej - Sylwia Bakuła, wew. 211, pok. 39, s.bakula@celestynow.pl
Młodszy Referent ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Klaudia Borutha, wew. 211, pok. 39, k.borutha@celestynow.pl

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw