• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Miasto bliźniacze Clapiers we Francji

Dąb współpracy


Gmina Celestynów od 1990 r. prowadzi współpracę z gminą Clapiers z południa Francji. Polega ona na wymianie informacji z zakresu gospodarki, nauki oraz kultury i pozwala mieszkańcom na poznawanie bogactwa kulturalnego i geograficznego obu regionów, sposobu zarządzania oraz ochrony środowiska naturalnego. W 2017 r. gmina Celestynów gościła na swoim terenie delegację animatorów społecznych z gminy Clapiers. Podczas wizyty posadzono przy gminnej hali sportowej w Celestynowie dąb symbolizujący współpracę między samorządami. W tym samym roku, podjęto inicjatywę utworzenia w gminie Celestynów komitetu ds. współpracy, który ma funkcjonować w formie stowarzyszenia mieszkańców pn. "Celestynowskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej". Jego głównymi zadaniami ma być rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców gminy Celestynów oraz przybliżanie kultury i tradycji różnych krajów.

Marsylianka dla przyjaciół z Clapiers

W ramach współpracy gmin bliźniaczych członkowie Celestynowskiego Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej "Na świat", wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Celesynowie, 14 lipca zaśpiewali hymn Francji - "Marsyliankę". Łącząc się w ten sposób z mieszkańcami, przyjaciółmi, w obchodach święta narodowego upamiętnijącego 231 rocznicę zdobycia Bastylii przez mieszkańców Paryża, co uważane jest za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Tsuruga w JaponiiW 2016 r. z inicjatywy Dyrekcji Instytutu Wysokich Ciśnień PAN i japońskiego artysty Kiokatsu Matsumiya umieszczono w instytucie w Lasku instalację, jego autorstwa, upamiętniającą współpracę polsko-japońską. W tym samym roku na podarowanym papierze czerpanym Washi dzieci z Celestynowa wykonały rysunki o tematyce Inochi-życie. Prace wraz z pracami japońskich i litewskich dzieci wzięły udział w wystawie w Urzędzie Miejskim w Tsurudze, a następnie opublikowane zostały w albumie pt. "Wystawa rysunków dzieci z Celestynowa".
W 1919 r. blisko 800 polskich dzieci zagubionych na terenie Syberii znalazło schronienie w japońskich sierocińcach, do których bramą był port w Tsurudze. W 1996 r. z inicjatywy prof. Sylwestra Porowskiego Celestynów znalazł się wśród polskich miejscowości, które po trzęsieniu ziemi w Japonii przyjęły na swoim terenie, w ramach akcji "Wakacje w Polsce" organizowanej przez prof. Stanisława Filipka, dzieci z rejonu objętego kataklizmem. Mieszkały one w Szkole Podstawowej w Starej Wsi i podczas wizyty w IWC PAN spotkały się z czwórką polskich Dzieci Syberyjskich. Po raz drugi dzieci z Kobe odwiedziły Celestynów w 2005 r. Natomiast w 2017 r. w ramach pierwszych obchodów Dnia Życzliwości i Praw Dziecka w Szkole Podstawowej w Starej Wsi zaproszono Mieczysławę Łysik, która opowiadała o swoim dzieciństwie po zesłaniu na Syberię, prof. Sylwestra Porowskiego, prof. Stanisława Filipka, byłego pracownika Ambasady Japońskiej oraz Teruo Matsumoto, japońskiego dziennikarza.

Gmina Zastawne i Poluchów Wielki na Ukrainie


W roku 2012 Gmina Celestynów i Gmina Zastawne z okręgu Lwowskiego podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy. W 2019 roku w trakcie pobytu na Ukrainie przedstawiciele Samorządu Gminy Celestynów podpisali w Wyżnianiach Umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Celestynów a Zastawniańską Wiejską Radą i Welkopoluchowską Wiejską Radą. Umowa otwiera możliwości realizacji wspólnych projektów na różńych polach. W tym samym czasie zostało podpisane porozumienie z grecko-katolicką Fundacją Modlitwa bez granic. W roku 2019 dwie delegacje z Ukrainy gościły w Gminie Celestynów.

Chór "Głos z Brasławia" z Białorusi

Białoruś
W 2017 r. w ramach projektu dofinansowanego przez gminę Celestynów i przeprowadzonego przez Stowarzyszanie Klub Twórczego Myślenia na terenie gminy wystąpił polonijny chór z Białorusi, biorący udział w „Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijno-Patriotycznej Sacrosong”, organizowanym w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku.

Zespół folklorystyczny z Litwy „Turgielanki”

Turgielanki
Zespół z Litwy jest kolejną grupą, która w ramach Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Sacroson”, odbywającego się w Otwocku, wystąpiła przed mieszkańcami gminy celestynów. Zespół „Turgielanka”, powstał w lipcu 1991 r. w malowniczej miejscowości Turgiele, leżącej nad prawym brzegiem Mereczanki, nieopodal Wilna. Zespół odwiedził gminę w 2018 r.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw