• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Sołtys Sołectwa Tabor

Dariusz Kasprzak

tel. sł. 510 077 373

Powstał w XVIII wieku na terenach karczowanych przez jeńców tureckich, czego pamiątką jest nazwa wsi pochodząca od słowa tabar, oznaczającego topór. W XIX stuleciu istniały dwie wsie o tej nazwie podzielone sztucznie przez granicę powiatów otwockiego i garwolińskiego. W czasie powstania styczniowego w okolicznych lasach działała partyzantka powstańcza. Wchodzi w skład gminy od 1952 roku.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw