• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Tytuł operacji: „Przebudowa targowiska w miejscowości Celestynów”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020Umowa o przyznaniu pomocy nr: 00004-65171-UM0700027/17/17 z dnia 5 września 2017 r.

Cel operacji: Poprawa jakości życia poprzez umożliwienie sprzedaży i zakupu produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych

Wskaźniki realizacji celu:Targowisko - przebudowa - 1 szt.


Całkowita wartość inwestycji: 2.614.283,99 zł Dofinansowanie: 991.998,00 zł

    

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw