• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie
05-430 Celestynów
ul. Regucka 3
tel./fax: 22 789 70 54
Kierownik: Agnieszka Bieńko-Wasążnik

e-mail: gops@celestynow.pl
www.gops.com.pl


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw