• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

INFORMACJA


Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Wójt Gminy Celestynów uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Celestynów, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków o jak najszybsze jego wypełnienie i dostarczenie w formie papierowej do Urzędu Gminy w Celestynowie.


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Celestynowie lub TUTAJ.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.


Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.


Ponadto prosimy o wypełnienie ankiety w części dotyczącej ogrzewania. Informacja ta pozwoli na ewidencję typu ogrzewania na terenie Gminy Celestynów. Przekazane przez Państwa dane będą przydatne do sporządzenia planów z zakresu ochrony powietrza oraz do składanych przez Urząd wniosków o dofinansowania.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw