• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Tytuł operacji: „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów”.


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020


Umowa o przyznaniu pomocy nr: 00985-6935-UM0711744/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.


Cel operacji: Umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę trybuny sportowej i chodnika na terenie miejscowości Celestynów


Wskaźniki realizacji celu: boisko - przebudowa - 1 szt.; chodnik- budowa – 1 szt.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw