• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast

doktor Anna Zajączkowska

doktor Anna Zajączkowska

Rada Gminy Celestynów docenia tych, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gminy i do poprawy życia tutejszych mieszkańców. Na mocy uchwały pierwszy tytuł Honorowego Obywatela przyznano w 1999 r. doktor Annie Zajączkowskiej. Poprzez swoją praktykę lekarską i działalność społeczną przyczyniła się do wybudowania, wyposażenia oraz uruchomienia nowego Ośrodka Zdrowia w Celestynowie. Do dzisiaj uważana jest przez mieszkańców nie tylko za świetnego specjalistę ale też za autorytet moralny.


profesor Sylwester Porowski

Honorowy Obywatel prof. Sylwester Porowski

W roku 2002 Honorowym Obywatelstwem został wyróżniony profesor Sylwester Porowski, naukowiec pasjonat, który powołał do życia w Lasku Instytut Wysokich Ciśnień PAN. Ponadto w 2002 r. z rąk Prezydenta RP odebrał odznaczenie w kategorii najlepszy wynalazek za niebieski laser półprzewodnikowy na monokrysztale GaN (azotek galu).W 2011 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Natomiast 2013 r. otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywania monokryształu azotku galu. Obecnie zaangażowany w projekt - Park Innowacyjny Celestynów Unipress w Lasku.


profesor Hilary Koprowski

Honorowy Obywatel prof. Hilary Koprowski

W 2007 r. do grona Honorowych Obywateli dołączył profesor Hilary Koprowski. Wychowany w willi Koprówka w samym centrum Celestynowa całe swoje dorosłe życie spędził w Stanach Zjednoczonych. W tym samym roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowej i charytatywnej dla dobra społeczeństwa. Jest Twórcą szczepionki przeciwko wirusowi polio, który wywołuje chorobę Heinego-Medina oraz szczepionki przeciwko wściekliźnie. Za swoje odkrycia został nominowany do Nagrody Nobla. Do śmierci w 2013 r. był dyrektorem Instytutu Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej oraz Centrum Neurowirusologii na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona w Filadelfii. Założył Fundację im. Koprowskich, mającą na celu wspieranie rozwoju nauki w Polsce. Działającą do dzisiaj.


mgr inż. Wojciech Siedlecki

Honorowy Obywatel Wojciech Siedlecki

Również działalność na rzecz lokalnej społeczności, opieka nad zapomnianymi krzyżami i dbałość o pamięć bohaterów zwłaszcza okresu okupacji przyniosły tytuł Honorowego Obywatela mgr inż. Wojciechowi Siedleckiemu w roku 2012. Jest inicjatorem i organizatorem powstania pomników upamiętniających miejsca walk w czasie II wojny światowej oraz osób, które walczyły o wolność kraju oraz przyczynił się do nadania jednej z ulic imienia porucznika Józefa Czumy „Skrytego”.

unipress
krus
mpk
dziennik ustaw