• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
0zlzRFIL.jpg

0 zł od Rządu RP na szkołę i tunel!

Dodano: 2021-04-07

Niestety po raz drugi, żaden ze złożonych przez gminę Celestynów wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanego z tarczą antykryzysową dla samorządów, nie uzyskał akceptacji.


W ramach trzeciego naboru złożono wnioski o dofinansowanie:
Rozbudowy szkoły podstawowej w Starej Wsi- wnioskowane 10 970 000 zł, całość inwestycji to ok. 18 mln zł;
Budowa tunelu pod linią kolejową w ul. Jankowskiego w Celestynowie – wnioskowane 8 100 000 zł, całość inwestycji ok. 31 mln zł.


Jest to niezrozumiałe z wielu powodów. Brak jest kryteriów przy przyznawaniu środków. Gmina Celestynów nie otrzymała dofinansowania na rozbudowę szkoły, która jest niezbędna i jest negatywnym skutkiem rządowej reformy oświaty z 2017 roku, a inne samorządy otrzymują dofinansowanie do rozbudowy monitoringu, rewitalizację skweru, budowę schroniska dla zwierząt, ścieżek rowerowych czy basenów. Rozbudowa szkoły, gdzie dzieci chodzą na 2 zmiany, czy np. budowa stacji uzdatniania wody, a woda jest podstawową potrzebą człowieka, powinny być rozpatrywane priorytetowo. Niezrozumiałe jest też to, że na terenie naszego powiatu, w dwóch ostatnich naborach niezamożne gminy (Karczew, Sobienie Jeziory, Celestynów, Kołbiel) nie otrzymują żadnego wsparcia, podczas gdy gminom zamożnym przyznawane są kilku lub kilkudziesięciomilionowe dotacje. Gdzie jest tu zrównoważony rozwój powiatu, województwa, kraju? Przecież wszyscy podatnicy, wśród których jest ponad 11 tys. mieszkańców Gminy Celestynów, składają się na te dotacje. Dlaczego ich podatki nie trafiają na teren, na którym mieszkają? Dlaczego środki nie są dysponowane np. wg. odpisu z PIT lub proporcjonalnie do liczby mieszkańców, jak było w pierwszym naborze, gdzie Gminie Celestynów przyznano ok. 2,5 mln zł? Czy to jest sprawiedliwe i w porządku wobec obywateli, wyborców?

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw