• Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
  • Zmień kontrast
infrmacjanaww.jpg

Dofinansowania na straże

Dodano: 2021-05-25

Gmina Celestynów pozyskała pomoc finansową o łącznej wysokości 44.440,00 zł na zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na znacznie wyższym poziomie poprzez doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach dofinansowania wymienione zostaną bramy garażowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie oraz doposażone w odzież bojową zostaną jednostki w Regucie i Dąbrówce.

Wsparcie w wysokości 25 000,00 zł udzielone zostało w ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2021’’. Dzięki tym środkom zostaną zakupione i zamontowane trzy bramy garażowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie.
Natomiast w ramach zadania ,,OSP-2021’’ do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie trafią nowe komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, o łącznej wartości 19 440,00 zł. W ramach dofinansowania zakupione zostaną: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie i rękawice specjalne.

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego, a jego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej pozwalającej na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Serdeczne podziękowania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

← Strona główna
unipress
krus
mpk
dziennik ustaw